BizDAM is een vereniging van alle ondernemers en eigenaren op de Dam. De Biz (bedrijveninvesteringzone) zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van de Dam en staat voor een Dam met allure!


Wilt u weten wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan als Biz. Lees hier ons concept jaarverslag.

Concept Jaarverslag 2016 BizDAM

Onlangs heeft op 20 september de ALV plaatsgevonden:

Goedgekeurde activiteitenplan en begroting + de notulen van de vergadering treft u hier:

Notulen-Algemene-Ledenvergadering-BizDAM-20-sept.pdf

activiteitenplan-dam-2017-definitief

 

De eerste Algemene Ledenvergadering heeft plaats gevonden op 25 april jl. Hieronder leest u de notulen en de presentatie/agenda van deze bijeenkomst

ALV 25 april 2016 presentatie

Notulen ALV BizDAM 25-04-2016

 

 

 

Onderstaand alle documenten ten behoeve van de oprichting van Biz Dam.