AmsterdamCity

AmsterdamCity is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad met de focus op verdienvermogen, city quality, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, bereikbaarheid.
Kijk op www.amsterdamcity.nl