BizDAM documenten

BizDAM is een vereniging van alle ondernemers en pandeigenaren op de Dam. De Biz (bedrijveninvesteringzone) zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van de Dam en staat voor een Dam met allure! Onze doelstellingen staan in het BIZplan 2016-2019 omschreven. Jaarlijks maken we een activiteitenplan om onze doelstelling te realiseren.

2018
2017
2016
Oprichtingsdocumenten